ВИЗИЯ & МИСИЯ


Предоставяне на универсални стандарти за качество на продуктите и услугите е главна цел на Mep Teknik.

Създаване на увереност в клиентите за получаване на очакваните от тях качество и стабилност е главната ни задача. Стоим достойно зад произведените от нас продукти. След продажбата им сме отново на разположение на клиентите си като наш най-голям дълг. Основната ни цел е запазване и защитаване добрия си имидж пред обществеността.

Най-важният ни капитал е нашия човешки ресурс.

Качеството на продуктите и услугите ни се основава на качеството на служителите.

Увеличаване на производителността на служителите, осигуряване на възможност за развитието им, създаване на работна среда, основана на сътрудничество и солидарност са главния път, който избираме, за да се осигури непрекъснатост в поколенията на нашето семейство Mep Teknik.

Целта ни е създаване на средства за непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Спазване на принципите за висока работна етика и честна работа е нашата максима.

Наш дълг е опазване на околната среда и разпространяване на тази идея в Турция и цял свят.

Наша цел е подсилване на Турската икономика от която черпим сили.