Продукти
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО БОЯДИСВАНЕ

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРАХООБРАЗНО БОЯДИСВАНЕ


КАБИНИ ЗА ПРАХООБРАЗНО БОЯДИСВАНЕ

ПЕЩИ ЗА ПРАХООБРАЗНО БОЯДИСВАНЕ
ИНФРАЧЕРВЕНИ ПЕЩИ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПЕЩИ / СУШИЛНИ
   Камерни пещи
   Конвейерни пещи

СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ
АВТОМАТИЧНИ ЛИНИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ЧРЕЗ ВПРЪСКВАНЕ
СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ ЧРЕЗ ПОТАПЯНЕ
АВТОМАТИЧНИ КОМПАКТЕН ТИП СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ


СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ


КАБИНИ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ
КАБИНИ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ С ВОДНА ЗАВЕСА
КАБИНИ ЗА ТЕЧНИ БОИ СЪС СУХИ ФИЛТРИ
СЕПАРАТОР НА УТАЙКИ В БОИТЕ

ПЕЩИ ЗА ТЕЧНИ БОИ
ИНФРАЧЕРВЕНИ ПЕЩИ
   Камерни пещи
   Тунелни пещи
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПЕЩИ
   Камерни пещи
   Тунелни пещи
УРЕДИ ЗА КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ НА БОЯ И ПОКРИТИЯ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА БОЯТА И ПОКРИТИЯТА
   С подвижна кабелна сонда
   Компактен тип

УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ГЛАНЦ(Глосметър)

УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЦВЕТОВЕ

УРЕД ЗА ТЕСТВАНЕ СЛЕПВАНЕТО (АДХЕЗИЯ) НА БОЯ

ТЕМПЕРАТУРНИ ИНДИКАТОРИПРОДУКТИ ЗА ЗАМАСКИРВАНЕ ПРИ ПРАХООБРАЗНО И ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ

ПРОДУКТИ ЗА ЗАМАСКИРВАНЕ ПРИ ПРАХООБРАЗНО БОЯДИСВАНЕ И КАТАФОРЕЗА
ТИКСА
ДИСКОВЕ
ШЛАУХИ
ФИТИЛИ
ШАПКИ
ШАПКИ С ФЛАНЕЦ
ТАПИ
КОНИЧНИ ТАПИ С ФЛАНЕЦ
ОРЕБРЕНИ ТАПИ
СТЪПАЛОВИДНИ ТАПИ
СТЪПАЛОВИДНИ КОНИЧНИ ТАПИ
ТИКСА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ

МАСКИРАЩИ ПРОДУКТИ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ И ТРАНСПОРТ
ШАПКИ ОТ PVC
КОНИЧНИ ТАПИ ОТ PVC
PVC ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ШЕСТОГРАМНИ ГАЙКИ И БОЛТОВЕ
ТЕЧНО PVC (ПЛАСТИЗОЛ)